Er større bedre?

I dag er genmodifisert mat blitt helt vanlig men er det virkelig bra for oss? 

De siste årene har det vært mye fokus på genmodifisert mat og hvorvidt det er bra eller ikke for vår helse. Her i Norge er det veldig strenge krav for å få godkjent og merket produkter som er genmodifiserte. Norge handler derimot inn mat fra land hvor det er lov å produsere og selge genmodifisert mat. Genmodifisert mat er fremstilt av planter, dyr og bakterier hvor det er brukt genteknologi for å endre arveegenskapene.

Sikre avlinger gir sikker økonomiGMO-planter

Men hva betyr det egentlig at det er brukt genteknologi for å endre arveegenskapene? Hvorfor gidder man å bruke tid og penger på å gjøre dette? Se for deg en by i en stat i USA, som er storleverandør av mais. Hva vil skje dersom avlingene faktisk ble ødelagt?

Det kunne ha kostet bonden en hel årslønn, men det hadde også såret økonomien på lokalnivå ettersom sannsynligvis flere ville opplevd det samme. Ved å bruke genteknologi kan man gjøre maisen motstandsdyktig mot angrep fra forskjellige insekter som for eksempel gresshopper. Denne grønnsaken vil så bli brukt på forskjellige måter. Noen blir det laget corn flakes av, maismel eller rett og slett bare bokser med mais. Men alle produkter som kommer fra den genmodifiserte maisen, regnes som genmodifisert.

Visste du at nesten 60% av den maten vi spiser i dag inneholder del eller deler av soyabønner? Disse bønnene var noen av de første matplantene som ble genmodifisert og så faktisk godkjent i EU, sammen med maisen.

Effektivt eller skadelig? 

Noe av det som ses på som positivt med genmodifisert mat er at man kan få mindre skadelig landbruk og det kan sikre større effektivitet gjennom blant annet større avlinger og større produkter. Ved å endre hvor ofte man kan høste avlingene, kan man også øke matproduksjonen. Dette betyr i praksis at man kan sikre mat til befolkningen selv med mer begrensede ressurser. Igjen vil dette gi positivt utslag på økonomien på både makro og mikro nivå.

Etiske spørsmål? 

Mange av de som er motstandere av genmodifisert mat, mener det er farlig å tukle med arvematerialet hos mennesker, dyr og planter. Mange mener dette kan føre til at det oppstår endringer som etter hvert kan skade mennesker, dyr og planter. At vi rett og slett vet for lite om seneffektene av det å spise genmodifisert mat.

Noe av det som er viktig er at vi mennesker har fritt valg, vi skal kunne velge selv hva vi stapper i munnen, men det betyr også at vi faktisk må vite hva som er i maten. Vi må kunne ta informerte valg. Men da må produktene merkes slik at vi vet hvilken mat som er genmodifisert og ikke. Det er blant annet oppdaget at det finnes en mulighet for at genmodifisert mat kan føre til resistens mot antibiotika. Hva gjør vi som mennesker da, når vi faktisk ikke har muligheten til å ty til antibiotika ved virusinfeksjoner lengre?